لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل که به تازگی پس از ۱۲ سال دوری از قدرت بار دیگر به این سمت انتخاب شده به برزیلی ها قول داد که در پایان دوره ریاست جمهوری اش گرسنگی را در این کشور ریشه کن خواهد کرد.