اعاده دادرسی پرونده جعفر پناهی پذیرفته شداعاده دادرسی پرونده جعفر پناهی پذیرفته شد

صالح نیکبخت، وکیل مدافع جعفر پناهی -کارگردان سینما- از پذیرش اعاده دادرسی پرونده موکلش از سوی دیوان عالی کشور خبر داد.

بخش هایی از گفت و گوی نیکبخت را در ادامه می خوانید:

*دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی ما را در پرونده پذیرفته است.

*در خصوص پذیرش اعاده دادرسی و اینکه چه تغییری در پرونده ایجاد می‌شود و آیا احتمال آزادی جعفر پناهی وجود دارد؛ ما اقدامات قانونی را از طریق قضایی دنبال می کنیم.

انتهای پیام

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب