وحشی و وحشیانه به انگلیسی و روش استفاده در جملهوحشی به انگلیسی می شود Savage (سَوِیج) و وحشیانه می شود wild (وایلد) البته برای هر دو مورد می توان wild را به کار برد. البته چند کلمه دیگر هم هستند که می توانید استفاده کنید که در این مطلب معرفی می کنیم اما رایج ترین ها همین دو هستند.

1-الف: اهلی نشده و تحت کنترل انسان نباشد: not domesticated or under human control

مثال:

savage beasts   جانوران یا حیوانات وحشی

ب: فاقد محدودیت های طبیعی که انسان های متمدن دارند: lacking the restraints normal to civilized human beings

مثال:

a savage criminal   یک جنایتکار وحشی

2-بی فرهنگ/ کشت نشده: Uncultivated

مثال:

 

EnglishEnglish

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزشی 30 مگ، هرررر زبانی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان زبان مدنظرتو مثل بلبل حرف بزن!

 

seldom have I seen such savage scenery   به ندرت چنین مناظر وحشیانه ای را دیده ام

3-الف- خشن/ گستاخ: Boorish

مثال:

the savage bad manners of most motorists   بی ادبی وحشیانه اکثر رانندگان

ب- بد سرشت/ بدخواه: Malicious

از دست ندین: سخنان زیبا به زبان انگلیسی (50 سخن زیبا در سال 2022)

4- فاقد فرهنگ پیچیده یا پیشرفته:  lacking complex or advanced culture

Savage در جایگاه اسم

جمع آن Savages می شود.

1-اُمّل + متجاوز: شخصی متعلق به یک جامعه بدوی: a person belonging to a primitive society

2- یک فرد بی رحم: a brutal person

3- شخص بی ادب یا بد رفتار: a rude or unmannerly person

savage در جایگاه فعل

حمله یا رفتار کردن به شیوه ای وحشیانه: to attack or treat brutally

این فعل به صورت Savaged و Savaging می آید. فعل گذرا است.

جملات ناب انگليسي با معني: 40 نقل قول ناب

مترادف های Savage

barbarian   بربری/ آدم وحشی (اسم)barbaric   وحشی (صفت)barbarous   غیر رومی / بیگانهheathen   آدم کافر (اسم)heathenish   کافروار (صفت)natural   طبیعی/ دست نخورده/ بدویNeanderthal (یا  Neandertal)   غارنشین/ بدویrude   بی ادب (صفت)uncivil   نامتمدن (صفت)baddie (یا  baddy)  شرورbeast   حیوان/ دَدbrute   بی رحمcaitiff  پست و فرومایهdevil  خبیث / بدجنسevildoer   شرور/ نابکارknave   نوکر / پست و حقیرmeanie (یا  meany)  بدجنسmiscreant   بی وجدان/ خدا نشناسmonster  هیولا/ غولreprobate    بد اخلاق/ خبیثrogue   سرکش

متضاد Savage

Civilized   متمدن

به کارتون میاد: پشت صحنه به انگلیسی

نمونه ای از Savage در یک جمله

صفت

He was the victim of a savage attack.   او قربانی یک حمله وحشیانه شدThe coast was lashed by savage storms.    سواحل درگیر طوفان های وحشیانه شدندHe wrote savage satires about people he didn’t like.   او طنز های گستاخانه ای در مورد افرادی که دوست شان نداشت، می نوشتBut while the audience tuned in, the critics were savage.   اما با این که مخاطبان تماشا کردند، منتقدان بی رحم بودندPark is absolutely savage to Ressler in this episode, who is disappointing her left and right.   پارک قسمت کاملا نسبت به رِسلِر گستاخ و بی ادب است که او را چپ و راست مایوس می کندKristy is pretty savage for a wholesome eighth-grader.   کریستی یک وحشی زیبا است

اسم

What kind of savage could have committed such a terrible crime?  چه آدم وحشی می تواند مرتکب چنین جنایت وحشتناکی شودwhat kind of savage would hurt a baby?   چه آدم بی رحمی به یک کودک آسیب می رساند

  متن های کوتاه کاربردی  (سرعت مکالمه تون رو 2 برابر می کنه!)

فعل

He looked like he’d been savaged by a wild animal .   به نظر می رسید او توسط یک حیوان وحشی مورد حمله قرار گفته استA hurricane savaged the city .   طوفان شهر را در هم نوردیدThe newspapers savaged his reputation.   این روزنامه به خوشنامی او صدمه زدEvery issue in our society seems to have a political angle that someone can savage for news cycle advantage.   به نظر می رسد در جامعه ما هر مسئله ای یک جهت سیاسی دارد تا هر کسی بتواند به نفع چرخه خبری آن را مورد انتقاد قرار دهد

به کارتان می آید: 100 روش تعریف کردن از کسی به انگلیسی

اولین کاربرد های Savage

به عنوان صفت: در قرن 13ام به معنای رام نشدهبه عنوان اسم: در سال 1578 به معنای عقب افتادهبه عنوان فعل : سال 1880 به معنای حمله کردن

تاریخچه و ریشه شناسی کلمه Savage

در دوران انگلیسی میانه ؛ Salvage ریشه فرانسوی انگلیسی و Salvaticus ریشه لاتین این کلمه بوده است.

گلچین شده: 50 اصطلاح کاربردی در  زبان انگلیسی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب