قطعه سنتی و زیبای “وطن من” با صدای مرحوم استاد ایرج بسطامی.