شادی مراکشی‌ها با پرچم فلسطین بعد از صعود به مرحله بعد به عنوان صدرنشین