موزیک ویدئوی “روزهای بهتر” با صدای استاد علیرضا افتخاری.