توییت جنجالی رائفی‌پور: اگر از جونتون سیر شدید به اعتراضات خیابانی بپیوندیدتوییت جنجالی رائفی‌پور: اگر از جونتون سیر شدید به اعتراضات خیابانی بپیوندید

علی اکبر رائفی پور، فعال سیاسی اصولگرا نوشت: هرکسی بود تا الان فهمیده بود هروقت سوژه کم میاد دوباره فراخوان میدن برای پروژه کشته سازی

اگر از جونتون سیر شدید به اعتراضات خیابانی بپیوندید مخصوصا اگر چهره زیبایی دارید!

توییت جنجالی رائفی‌پور: اگر از جونتون سیر شدید به اعتراضات خیابانی بپیوندید

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب