۳۰ عکس تزیین کیک شب یلدا جدید ۱۴۰۱ در مدل های ساده و لاکچریدر این مطلب جدیدترین عکس های تزیین کیک شب یلدا ۱۴۰۱ در انواع طرح ها و مدل های ساده و لاکچری هندوانه ای و انار مخصوص شب چله برای همه جور سلیقه را آماده کردیم.

عکس مدل های جدید کیک یلداعکس مدل های جدید کیک یلدا

عکس مدل های جدید کیک یلدا

تزیین کیک شب یلدا

مجموعه ای از زیباترین و خوشگل ترین مدل های تزیین کیک شب یلدا را برای شما جمع آوری کردیم تا هر کدام را که دوست داشتید و به چیدمان میز یا سفره یلدایتان می خورد و با آن ست می شود انتخاب کنید. در ادامه می توانید این کیک های خوشمزه را مشاهده نمایید.

کیک شیک یلدایی با تزیین دانه های انارکیک شیک یلدایی با تزیین دانه های انار

کیک شیک یلدایی با تزیین دانه های انار

کیک خانگی گرد بسیار زیبا برای تبریک یلداکیک خانگی گرد بسیار زیبا برای تبریک یلدا

کیک خانگی گرد بسیار زیبا برای تبریک یلدا

کیک ساده قرمز رنگ برای دیزاین میز یلداکیک ساده قرمز رنگ برای دیزاین میز یلدا

کیک ساده قرمز رنگ برای دیزاین میز یلدا

انواع مدل کیک با طراحی مخصوص شب چلهانواع مدل کیک با طراحی مخصوص شب چله

انواع مدل کیک با طراحی مخصوص شب چله

عکس کیک خوشگل برای جشن اولین یلدای زندگی مشترک زوج هاعکس کیک خوشگل برای جشن اولین یلدای زندگی مشترک زوج ها

عکس کیک خوشگل برای جشن اولین یلدای زندگی مشترک زوج ها

کیک مدل ۱۴۰۱ سبز رنگ ویژه شب یلدا با فوندانت که داخلش با دانه های انار پر شدهکیک مدل ۱۴۰۱ سبز رنگ ویژه شب یلدا با فوندانت که داخلش با دانه های انار پر شده

کیک مدل ۱۴۰۱ سبز رنگ ویژه شب یلدا با فوندانت که داخلش با دانه های انار پر شده

کیک سه طبقه لاکچری و بسیار شیک با ترکیب عروسک یا تاپر خرگوش +‌ میوه انار + بافتنی و پاپیونکیک سه طبقه لاکچری و بسیار شیک با ترکیب عروسک یا تاپر خرگوش +‌ میوه انار + بافتنی و پاپیون

کیک سه طبقه لاکچری و بسیار شیک با ترکیب عروسک یا تاپر خرگوش +‌ میوه انار + بافتنی و پاپیون

عکس کیک جدید یلدایی با پاپیون پوست هندونه در اینستاگرامعکس کیک جدید یلدایی با پاپیون پوست هندونه در اینستاگرام

عکس کیک جدید یلدایی با پاپیون پوست هندونه در اینستاگرام

کیک فوق العاده دوست داشتنی به سبک تزیین میز شب یلدا با رومیزی ساخته شده از فوندانتکیک فوق العاده دوست داشتنی به سبک تزیین میز شب یلدا با رومیزی ساخته شده از فوندانت

کیک فوق العاده دوست داشتنی به سبک تزیین میز شب یلدا با رومیزی ساخته شده از فوندانت

.u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8 , .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8 .postImageUrl , .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8 , .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8:hover , .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8:visited , .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8:active { border:0!important; } .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8:active , .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8 .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u25e45176f80631a2597b2536a9ac03e8:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۳۵ مدل پرده پذیرایی ۲۰۲۲ بسیار لاکچری از کالکشنهای جدید سال

تزیین کیک یلدایی ساده خامه دار برای عروس با انار و غنچه های گلتزیین کیک یلدایی ساده خامه دار برای عروس با انار و غنچه های گل

تزیین کیک یلدایی ساده خامه دار برای عروس با انار و غنچه های گل

کیک دو طبقه خوش رنگ قرمز طلایی برای چله ۱۴۰۱کیک دو طبقه خوش رنگ قرمز طلایی برای چله ۱۴۰۱

کیک دو طبقه خوش رنگ قرمز طلایی برای چله ۱۴۰۱

کیک کوچک و گوگولی قرمز سبز استوانه ای با طراحی هندوانهکیک کوچک و گوگولی قرمز سبز استوانه ای با طراحی هندوانه

کیک کوچک و گوگولی قرمز سبز استوانه ای با طراحی هندوانه

جدیدترین مدل های یلدایی

کیک جدید و خوشگل کیسه اناری با طراحی خاصکیک جدید و خوشگل کیسه اناری با طراحی خاص

کیک جدید و خوشگل کیسه اناری با طراحی خاص

عکس کیک سفید طلایی رنگ با تزیینات بسیار زیبا برای شب چلهعکس کیک سفید طلایی رنگ با تزیینات بسیار زیبا برای شب چله

عکس کیک سفید طلایی رنگ با تزیینات بسیار زیبا برای شب چله

مدل کیک متفاوت یلدایی به شکل کرسی بهمراه فوندانت های زیبای خانم و آقا، سماور مسی زغالی، قلیون و دیگر وسایل سفره شب یلدامدل کیک متفاوت یلدایی به شکل کرسی بهمراه فوندانت های زیبای خانم و آقا، سماور مسی زغالی، قلیون و دیگر وسایل سفره شب یلدا

مدل کیک متفاوت یلدایی به شکل کرسی بهمراه فوندانت های زیبای خانم و آقا، سماور مسی زغالی، قلیون و دیگر وسایل سفره شب یلدا

کیک مینیمال و بسیار دلنشین برای کادوی شب یلدای عروسکیک مینیمال و بسیار دلنشین برای کادوی شب یلدای عروس

کیک مینیمال و بسیار دلنشین برای کادوی شب یلدای عروس

با دیزاین گل پنبه، بلوط، انار و گل خشک

عکس کیک یلدایی ۱۴۰۱ پرطرفدار خامه ای با تزیینات فوندانتعکس کیک یلدایی ۱۴۰۱ پرطرفدار خامه ای با تزیینات فوندانت

عکس کیک یلدایی ۱۴۰۱ پرطرفدار خامه ای با تزیینات فوندانت

جدیدترین کیک با تم زمستانی و چیدمان فوندانتی قالیچه، انار، بلوط، قاچ هندوانه و گل خشکجدیدترین کیک با تم زمستانی و چیدمان فوندانتی قالیچه، انار، بلوط، قاچ هندوانه و گل خشک

جدیدترین کیک با تم زمستانی و چیدمان فوندانتی قالیچه، انار، بلوط، قاچ هندوانه و گل خشک

مدل بسیار زیبا و جذاب به شکل هندوانه و تزیین شده با گل های رزمدل بسیار زیبا و جذاب به شکل هندوانه و تزیین شده با گل های رز

مدل بسیار زیبا و جذاب به شکل هندوانه و تزیین شده با گل های رز

کیک شیک سه طبقه سه رنگ سفید سبز قرمز برای مراسم شب یلدای عروس خانم هاکیک شیک سه طبقه سه رنگ سفید سبز قرمز برای مراسم شب یلدای عروس خانم ها

کیک شیک سه طبقه سه رنگ سفید سبز قرمز برای مراسم شب یلدای عروس خانم ها

یلدایی دو پاپیونه که با قاچ های هندوانه بر روی آن تزیین شدهیلدایی دو پاپیونه که با قاچ های هندوانه بر روی آن تزیین شده

یلدایی دو پاپیونه که با قاچ های هندوانه بر روی آن تزیین شده

کیک ساده شکلاتی که با دانه های انار تزیین شدهکیک ساده شکلاتی که با دانه های انار تزیین شده

کیک ساده شکلاتی که با دانه های انار تزیین شده

کیک طرح رنگین کمانی برای شب چله ۱۴۰۱کیک طرح رنگین کمانی برای شب چله ۱۴۰۱

کیک طرح رنگین کمانی برای شب چله ۱۴۰۱

عکس کیک سبز با دیزاین تکه های طلایی در بالا و کناره های آن و پیام تبریک یلدا مبارکعکس کیک سبز با دیزاین تکه های طلایی در بالا و کناره های آن و پیام تبریک یلدا مبارک

عکس کیک سبز با دیزاین تکه های طلایی در بالا و کناره های آن و پیام تبریک یلدا مبارک

.u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4 , .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4 .postImageUrl , .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4 , .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4:hover , .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4:visited , .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4:active { border:0!important; } .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4:active , .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4 .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u55b5145beab7470698ba5addb4e0dea4:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۳۸ مدل لوستر ۲۰۲۲ جدید، مدرن و خوش قیمت پذیرایی، اتاق و آشپزخانه

کیک سفید و ساده شب یلدا که با انار و تمشک و کاکائو تزیین شدهکیک سفید و ساده شب یلدا که با انار و تمشک و کاکائو تزیین شده

کیک سفید و ساده شب یلدا که با انار و تمشک و کاکائو تزیین شده

کیک یک طبقه پر از خامه گرد بامزه که با تاپر خرگوش و انار و بیسکوییت هندوانه ای دیزاین شدهکیک یک طبقه پر از خامه گرد بامزه که با تاپر خرگوش و انار و بیسکوییت هندوانه ای دیزاین شده

کیک یک طبقه پر از خامه گرد بامزه که با تاپر خرگوش و انار و بیسکوییت هندوانه ای دیزاین شده

مدل کیک هندونه ای ۱۴۰۱ که با گل های سفید ست شدهمدل کیک هندونه ای ۱۴۰۱ که با گل های سفید ست شده

مدل کیک هندونه ای ۱۴۰۱ که با گل های سفید ست شده

کیک هیجان انگیز شب یلدا اینستا با چیدمان شیک، خاص و لاکچری با ترکیبی از دارچین، کاج و بلوطکیک هیجان انگیز شب یلدا اینستا با چیدمان شیک، خاص و لاکچری با ترکیبی از دارچین، کاج و بلوط

کیک هیجان انگیز شب یلدا اینستا با چیدمان شیک، خاص و لاکچری با ترکیبی از دارچین، کاج و بلوط

در صورتیکه هر هرگونه دیدگاهی در مورد این مطلب دارید می توانید آن را از طریق قسمت نظرات که در پایین همین صفحه قرار دارد با ما به اشتراک بگذارید.

منابع:

اینستاگرام

به این مطلب امتیاز دهید

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب