رنگ سال ۲۰۲۳ – ۱۴۰۲ چیست و چه رنگهایی را می توان با آن ست کردرنگ سال ۲۰۲۳ – ۱۴۰۲ بطور رسمی انتخاب شد و اینبار سرخابی یا به انگلیسی Viva Magenta را بعنوان رنگ ترند امسال معرفی کردند. این رنگ هر ساله توسط وبسایت پنتون در آستانه آغاز سال جدید اعلام می شود.

رنگ سال ۲۰۲۳رنگ سال ۲۰۲۳

رنگ سال ۲۰۲۳

رنگ سال ۲۰۲۳ – ۱۴۰۲ چیست؟

رنگ سال ۲۰۲۳ – ۱۴۰۲ بر اساس اعلام سایت پنتون سرخابی شد. طبق انتظارات زمان اعلام رسمی این رنگ، چند روز قبل از آغاز سال نو میلادی در نظر گرفته شد.

بر طبق رسم سالهای اخیر چند روز مانده به اتمام سال جاری سایت پنتون رنگ سال بعد را انتخاب نمود. رنگی که اینبار pantone به عنوان رنگ سال جدید انتخاب کرده سرخابی (Viva Magenta) می باشد که از خانواده رنگ های قرمز می باشد.

این رنگ بصورت رسمی بعنوان رنگ سال جدید معرفی شده است و این خبر کاملا معتبر بوده و بر اساس اعلام رسمی شرکت پنتون می باشد.

رنگ سال ۱۴۰۲رنگ سال ۱۴۰۲

رنگ سال ۱۴۰۲

از سال ۲۰۰۰ به بعد مرسوم شده که در انتهای هر سال میلادی برای سال جدید، رنگ مخصوص آن را انتخاب می کنند. این انتخاب از طرف سایت پنتون انجام می شود و به اطلاع عموم هم می رسد.

رنگ سال جدید چیسترنگ سال جدید چیست

رنگ سال جدید چیست

در دو سال گذشته یعنی ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب رنگ های زرد طوسی و بنفش کم رنگ بعنوان رنگ سال انتخاب شدند. بنابراین سرخابی می تواند همان رنگ دلخواهی باشد که بسیاری از افراد امسال انتظار آن را داشتند.

.u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f , .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f .postImageUrl , .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f , .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f:hover , .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f:visited , .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f:active { border:0!important; } .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f:active , .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u8ee97a96995553dcc2ac0fc12fd9837f:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  معرفی لاکچریترین مزون های لباس به همراه آدرس پیج اینستاگرام

رنگ هایی که با سرخابی ست می شوندرنگ هایی که با سرخابی ست می شوند

رنگ هایی که با سرخابی ست می شوند

انتخاب لباس و دکوراسیون ست با رنگ سرخابی

حالا که رنگ سال ۲۰۲۳ انتخاب شده است بسیاری از افراد در ایران هم تمایل دارند تا در مدل های لباس خود یا دکوراسیون منزلشان در سال نو شمسی یعنی ۱۴۰۲ هم از این رنگ استفاده کنند.

رنگهای ست با سرخابی

شما می توانید این رنگ را با قرمز، نارنجی، سبز، قهوه‌ای، خاکستری و سفید برای ست کردن لباس و دکوراسیون استفاده کنید.

بنابراین دغدغه ای از بابت انتخاب ترکیب رنگی مورد نظرتان با سرخابی نخواهید داشت و براحتی می توانید استایل و دیزاین مورد نظرتان را بیابید.

سرخابی رنگ ترند امسالسرخابی رنگ ترند امسال

سرخابی رنگ ترند سال

برای استفاده هر چه بهتر از رنگ سرخابی در سبک و استایل زندگی خودتان حتما مطالب مربوط به راهنمای استفاده از این رنگ را از طریق سایت دونقطه دنبال کنید.

در صورتیکه هرگونه نظر یا پیشنهادی در مورد این مطلب دارید می توانید از طریق قسمت نظرات همین مطلب آن را با ما به اشتراک بگذارید.

منابع:

پنتون

4.7/5 - (22 امتیاز)

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب