۳۰ مدل لباس زمستانی دخترانه جدید ۱۴۰۱ از استایل های اسپرت و مجلسیدر این مطلب ۳۰ مدل جدید لباس زمستانی دخترانه جوان و نوجوان ۱۴۰۱ – ۲۰۲۳ را در انواع تیپ ها و استایل های اسپرت و مجلسی مخصوص سرما برای خانم های شیک پسند آماده کردیم.

انواع ست های زمستانی دخترانه فوق العاده شیک و دوست داشتنیانواع ست های زمستانی دخترانه فوق العاده شیک و دوست داشتنی

انواع ست های زمستانی دخترانه فوق العاده شیک و دوست داشتنی

لباس زمستانی دخترانه برای خانم های جوان و نوجوان

ما در این قسمت از سایت دونقطه مجموعه ای از جدیدترین استایل های زمستانی شیک و جذاب برای فصل سرد سال را برای شما دختر خانم های جوان و باکلاس از منابع مختلف مانند اینستاگرام آماده کردیم تا بتوانید از میان این مدلهای لباس مخصوص سرما هر کدام که خواستید را بر اساس سلیقه و علاقه خودتان انتخاب نمایید.

استایل اسپرت و زیبای دخترونه برای روزهای سرد زمستانیاستایل اسپرت و زیبای دخترونه برای روزهای سرد زمستانی

استایل اسپرت و زیبای دخترونه برای روزهای سرد زمستانی

اینم ست لباس مشکی خوشگل و جذاب با کاپشن مزون دوز دلربااینم ست لباس مشکی خوشگل و جذاب با کاپشن مزون دوز دلربا

اینم ست لباس مشکی خوشگل و جذاب با کاپشن مزون دوز دلربا

جلوی کاپشن هم زیپ و دکمه داره و هم کمربند و داخلش پشم شیشه حجم بالا هستش و حسابی گرمه

استایل متفاوت قهوه ای سقید ترکیبی از پوتین بلند، کاپشن جلو دکمه دار و شلوار جین بهمراه کیف رودوشی جذاباستایل متفاوت قهوه ای سقید ترکیبی از پوتین بلند، کاپشن جلو دکمه دار و شلوار جین بهمراه کیف رودوشی جذاب

استایل متفاوت قهوه ای سقید ترکیبی از پوتین بلند، کاپشن جلو دکمه دار و شلوار جین بهمراه کیف رودوشی جذاب

تیپ زمستانی مجلسی هیجان انگیز ۱۴۰۱ برای دختر خانم های جوان با پالتو کتی پرطرفدار و بوت بلند پاشنه دارتیپ زمستانی مجلسی هیجان انگیز ۱۴۰۱ برای دختر خانم های جوان با پالتو کتی پرطرفدار و بوت بلند پاشنه دار

تیپ زمستانی مجلسی هیجان انگیز ۱۴۰۱ برای دختر خانم های جوان با پالتو کتی پرطرفدار و بوت بلند پاشنه دار

مدل جدید لباس زمستانی شامل ترکیبی از پالتو جنس فوتر آستردار، بلوز پشمی فری سایز و شومیز سفید جنس پوپلین که با نیم پوتین مشکی سبز ست شدهمدل جدید لباس زمستانی شامل ترکیبی از پالتو جنس فوتر آستردار، بلوز پشمی فری سایز و شومیز سفید جنس پوپلین که با نیم پوتین مشکی سبز ست شده

مدل جدید لباس زمستانی شامل ترکیبی از پالتو جنس فوتر آستردار، بلوز پشمی فری سایز و شومیز سفید جنس پوپلین که با نیم پوتین مشکی سبز ست شده

.u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513 , .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513 .postImageUrl , .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513 , .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513:hover , .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513:visited , .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513:active { border:0!important; } .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513:active , .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513 .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u9429383e4b31e482cadebe4f319f4513:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۳۴ مدل لباس بافتنی دخترانه و زنانه ۲۰۲۲ جدید پاییزی و زمستانی

استایل شیک و اسپرت دخترانه برای فصل زمستان با ترکیبی از پافر امبوردی زارا جیب تدی، شلوار جین و نیم بوت زیپ داراستایل شیک و اسپرت دخترانه برای فصل زمستان با ترکیبی از پافر امبوردی زارا جیب تدی، شلوار جین و نیم بوت زیپ دار

استایل شیک و اسپرت دخترانه برای فصل زمستان با ترکیبی از پافر امبوردی زارا جیب تدی، شلوار جین و نیم بوت زیپ دار

ترکیبی از وست آستر کشی شده پشمی کمربنددار به همراه بافت مشکی و شلوار چرم و پوتین بندیترکیبی از وست آستر کشی شده پشمی کمربنددار به همراه بافت مشکی و شلوار چرم و پوتین بندی

ترکیبی از وست آستر کشی شده پشمی کمربنددار به همراه بافت مشکی و شلوار چرم و پوتین بندی

ست بلوز و شلوار دخترانه جنس پشمی بهمراه شومیز سفید و پافر جنس چرمست بلوز و شلوار دخترانه جنس پشمی بهمراه شومیز سفید و پافر جنس چرم

ست بلوز و شلوار دخترانه جنس پشمی بهمراه شومیز سفید و پافر جنس چرم

مانتو پشمی مدل پلنگی برای پوشش زمستان به همراه بوت و کیف و شلوار مشکیمانتو پشمی مدل پلنگی برای پوشش زمستان به همراه بوت و کیف و شلوار مشکی

مانتو پشمی مدل پلنگی برای پوشش زمستان به همراه بوت و کیف و شلوار مشکی

استایل گرم دخترانه زمستانی با پالتو جنس فوتر چهارخونه، پولیور یقه اسکی، شلوار و نیم بوت خوشگلاستایل گرم دخترانه زمستانی با پالتو جنس فوتر چهارخونه، پولیور یقه اسکی، شلوار و نیم بوت خوشگل

استایل گرم دخترانه زمستانی با پالتو جنس فوتر چهارخونه، پولیور یقه اسکی، شلوار و نیم بوت خوشگل

پالتوی طرح گل فوق العاده زیبا و گرم که با شلوار لی مشکی و کفش اسپرت ست شدهپالتوی طرح گل فوق العاده زیبا و گرم که با شلوار لی مشکی و کفش اسپرت ست شده

پالتوی طرح گل فوق العاده زیبا و گرم که با شلوار لی مشکی و کفش اسپرت ست شده

وست شنل سفید مشکی با طرحی جذاب که زیرش یه بلوز بافت خوشگل آستین دکمه دار میرهوست شنل سفید مشکی با طرحی جذاب که زیرش یه بلوز بافت خوشگل آستین دکمه دار میره

وست شنل سفید مشکی با طرحی جذاب که زیرش یه بلوز بافت خوشگل آستین دکمه دار میره

مدل لباس دخترانه اسپرت زمستانی با کاپشن کلاه دار، شلوار کتون سفید دمپاکش و پوتینمدل لباس دخترانه اسپرت زمستانی با کاپشن کلاه دار، شلوار کتون سفید دمپاکش و پوتین

مدل لباس دخترانه اسپرت زمستانی با کاپشن کلاه دار، شلوار کتون سفید دمپاکش و پوتین

مدل های جدید

وست چهارخونه پشمی فری سایز مناسب روزهای سرد که با بلوز دورس مشکی، پوتین و لگ چرمی ست شدهوست چهارخونه پشمی فری سایز مناسب روزهای سرد که با بلوز دورس مشکی، پوتین و لگ چرمی ست شده

وست چهارخونه پشمی فری سایز مناسب روزهای سرد که با بلوز دورس مشکی، پوتین و لگ چرمی ست شده

این هم یه استایل خاص برای دخترای نوجوان و جوان که ترکیبی از کاپشن بلند طرح بارونی با شلوار جین آبی روشن و نیم پوتین هستشاین هم یه استایل خاص برای دخترای نوجوان و جوان که ترکیبی از کاپشن بلند طرح بارونی با شلوار جین آبی روشن و نیم پوتین هستش

این هم یه استایل خاص برای دخترای نوجوان و جوان که ترکیبی از کاپشن بلند طرح بارونی با شلوار جین آبی روشن و نیم پوتین هستش

ست لباس مجلسی زمستانی ۱۴۰۱ و باکلاس شامل پالتو کتی سبز رنگ که زیرش بلوز و شومیز پوشیده شده، لگ چرم و نیم بوت ست لباس مجلسی زمستانی ۱۴۰۱ و باکلاس شامل پالتو کتی سبز رنگ که زیرش بلوز و شومیز پوشیده شده، لگ چرم و نیم بوت

ست لباس مجلسی زمستانی ۱۴۰۱ و باکلاس شامل پالتو کتی سبز رنگ که زیرش بلوز و شومیز پوشیده شده، لگ چرم و نیم بوت

.u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5 , .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5 .postImageUrl , .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5 , .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5:hover , .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5:visited , .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5:active { border:0!important; } .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5:active , .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5 .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u9d2f73b4e0c0319072ecdb2572e11af5:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۴۰ مدل کاپشن دخترانه و زنانه ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱ شیک پاییزی و زمستانی

ست جدید شکت بافت طرح پیدوپل و شلوار کتون مام استایل ضخیمست جدید شکت بافت طرح پیدوپل و شلوار کتون مام استایل ضخیم

ست جدید شکت بافت طرح پیدوپل و شلوار کتون مام استایل ضخیم

جنس پارچه شانل بافت وارداتی
تنخور فری

استایل هیجان انگیز زمستانی اسپرت با بلوز شلوار دخترانه جنس موهر پشمی که با پافر پشم شیشه ضد آب و شومیز سفید ترکیب شدهاستایل هیجان انگیز زمستانی اسپرت با بلوز شلوار دخترانه جنس موهر پشمی که با پافر پشم شیشه ضد آب و شومیز سفید ترکیب شده

استایل هیجان انگیز زمستانی اسپرت با بلوز شلوار دخترانه جنس موهر پشمی که با پافر پشم شیشه ضد آب و شومیز سفید ترکیب شده

استایل های پرطرفدار

مدل لباس زمستانی جدید و لاکچری قهوه ای سفید دخترانه با کاپشن، کلاه، لگ و بوت از جنس تدی چرمیمدل لباس زمستانی جدید و لاکچری قهوه ای سفید دخترانه با کاپشن، کلاه، لگ و بوت از جنس تدی چرمی

مدل لباس زمستانی جدید و لاکچری قهوه ای سفید دخترانه با کاپشن، کلاه، لگ و بوت از جنس تدی چرمی

ست زمستانی زیبا و خوش استایل پالتو جنس شنل و چرم و شلوار مخمل سوییتست زمستانی زیبا و خوش استایل پالتو جنس شنل و چرم و شلوار مخمل سوییت

ست زمستانی زیبا و خوش استایل پالتو جنس شنل و چرم و شلوار مخمل سوییت

ترکیب سفید کرم قهوه ای زمستانی جذاب شامل وست تدی چرم،‌ بلوز شلوار ست و پوتین خوشگلترکیب سفید کرم قهوه ای زمستانی جذاب شامل وست تدی چرم،‌ بلوز شلوار ست و پوتین خوشگل

ترکیب سفید کرم قهوه ای زمستانی جذاب شامل وست تدی چرم،‌ بلوز شلوار ست و پوتین خوشگل

استایلی خاص و متفاوت برای لباس دخترانه زمستانی ۲۰۲۳استایلی خاص و متفاوت برای لباس دخترانه زمستانی ۲۰۲۳

استایلی خاص و متفاوت برای لباس دخترانه زمستانی ۲۰۲۳ که ترکیبی از وست شنل طوسی، بافت گوگولی یقه اسکی سفید، لگ، بوت و کفش مشکی

پالتو بلند و بسیار شیک طوسی رنگ برای دختر خانمای جوان که با بافت یقه شل و شلوار لی ست شدهپالتو بلند و بسیار شیک طوسی رنگ برای دختر خانمای جوان که با بافت یقه شل و شلوار لی ست شده

پالتو بلند و بسیار شیک طوسی رنگ برای دختر خانمای جوان که با بافت یقه شل و شلوار لی ست شده

ست اسپرت زمستانی ساده و زیبای دخترانه برای استایل های بیرونیست اسپرت زمستانی ساده و زیبای دخترانه برای استایل های بیرونی

ست اسپرت زمستانی ساده و زیبای دخترانه برای استایل های بیرونی

کاپشن مشکی داخل پشم شیشه، بافت کیوت مشکی، شلوار جین و بوت

تیپ دخترانه زمستانی برای دورهمی ها و مهمانی هاتیپ دخترانه زمستانی برای دورهمی ها و مهمانی ها

تیپ دخترانه زمستانی برای دورهمی ها و مهمانی ها

ترکیب ژیله و شومیز با شلوار جین مام استایل و نیم بوت

مدل لباس دخترونه جدید اسپرت ۲۰۲۳ برای روزهای سرد سالمدل لباس دخترونه جدید اسپرت ۲۰۲۳ برای روزهای سرد سال

مدل لباس دخترونه جدید اسپرت ۲۰۲۳ برای روزهای سرد سال

شکت تدی فوتر ترکیبی که زیرش یه بافت خوشگل یقه اسکی میاد

.ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899 , .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899 .postImageUrl , .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899 , .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899:hover , .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899:visited , .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899:active { border:0!important; } .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899:active , .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899 .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ub78194412ffde2af6e1edea4224c6899:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۴۲ مدل لباس تابستانی نخی دخترانه و زنانه ۲۰۲۲-۱۴۰۱ جدید و خنک

ست تمام روشن دلبر شامل بارونی دخترانه شیک که زیرش هودی میاد بهمراه شلوار، شال و کیف و کتونیست تمام روشن دلبر شامل بارونی دخترانه شیک که زیرش هودی میاد بهمراه شلوار، شال و کیف و کتونی

ست تمام روشن دلبر شامل بارونی دخترانه شیک که زیرش هودی میاد بهمراه شلوار، شال و کیف و کتونی

لباس زمستانی هیجان انگیز دخترانه از ترکیب تدی و جینلباس زمستانی هیجان انگیز دخترانه از ترکیب تدی و جین

لباس زمستانی هیجان انگیز دخترانه از ترکیب تدی و جین

تیپ مجلسی طوسی مشکی زمستانی با ترکیب وست فوتر، بافت یقه اسکی، لگ چرم، بوت و کیفتیپ مجلسی طوسی مشکی زمستانی با ترکیب وست فوتر، بافت یقه اسکی، لگ چرم، بوت و کیف

تیپ مجلسی طوسی مشکی زمستانی با ترکیب وست فوتر، بافت یقه اسکی، لگ چرم، بوت و کیف

استایل جدید و 
      	
  </div>
      </div>
   
    	<div class=

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب