طالع بینی سال خرگوش ۱۴۰۲ – 2023 برای همه متولدین سالطالع بینی سال خرگوش ۱۴۰۲ – 2023 برای همه متولدین سال

طالع بینی سال خرگوش 2023 

دراین پست، طالع بینی سال خرگوش 2023 را مرور می‌کنیم. خرگوش چهارمین علامت حیوانی در چرخه زودیاک چینی اسـت. 12 حیوان زودیاک بـه ترتیب عبارتند از: موش، گاو، ببر، خرگوش، اژدها، مار، اسب، بز، میمون، خروس، سگ و خوک. هر سال یک علامت حیوانی مطابق با چرخه 12 ساله دارد. سال زودیاک چینی طبق معمولً از سال نو چینی شروع میشود کـه تاریخ آن از اواخر ژانویه تا اواسط فوریه اسـت.

 

چرا خرگوش در رتبه چهارم زودیاک چینی قرار دارد؟

افسانه ها می‌گویند کـه در زمان هاي قدیم، خرگوش زودیاک دمی بلند و پشمالو داشت. هرروز دوست داشت دمش را دور خودش بچرخاند و آسان در سوراخش بخوابد. وقتی گرسنه بود سرش را بیرون می آورد و با تنبلی علف هاي سبز ورودی سوراخش را میخورد. طولی نکشید کـه علف هاي کل دامنه تپه توسط خرگوش خورده شد و حفره اي لخت در آنجا آشکار شد.

طالع بینی سال خرگوش ۱۴۰۲ - 2023 برای همه متولدین سال

یک روز، گرگی متوجه شیب علفزار عریان شد و محل زندگی خرگوش را پیدا کرد. بی سر و صدا در چمن ها نه چندان دور از ورودی سوراخ کمین کرده بودو برای شکار خرگوش آماده می شد. وقتی خورشید طلوع کرد، خرگوش گرسنه از خواب بیدار شد و طبق معمول علف هاي کنار چاله را خورد. گرگ دم بلند خرگوش را گاز گرفت و تنها در آن زمان خرگوش واکنش نشان داد و با لگدی بـه صورت او زد.

 

فلسفه وجود خرگوش در تقویم زودیاک چینی

هنگامیکه گرگ ضربه خورد، دندانهای تیزش با واکنش شدید از دم خرگوش جدا شد. بعد از این کـه گرگ برای چند ثانیه بیهوش شد، بلافاصله بـه سمت خرگوش رفت. دراین لحظه غرشی از آسمان بلند شد و اژدهای سفید کوچکی بین خرگوش و گرگ قدم گذاشت. او گرگی راکه در تعقیب خرگوش بود را متوقف کرد. غرایز خرگوش باعث شد کـه از آخرین ذره قدرتش برای فرار استفاده کند.

 

در نهایت خرگوش بـه سختی توانست بدود. درست زمانی کـه میخواست زیر درختی استراحت کند، بنظر می‌رسید کـه گاو را دید کـه پشت خط ایستاده بود، موش را روی سر گاو و ببر را پشت گاو… معلوم شد کـه خرگوش بطور تصادفی از خط پایان عبور کرده و بعد از او هم اژدها از خط عبور کرد. بنابر این، در رتبه بندی زودیاک، خرگوش چهارم و اژدها در رتبه پنجم قرار میگیرند.

 

شخصیت متولدین سال خرگوش

بر اساس طالع بینی چینی، خرگوش ها آرام، ساکت، ظریف و هوشیار و سریع، ماهر، مهربان، صبور و بسیار مسئولیت پذیر هستند. گاهی اوقات تمایلی بـه آشکار کردن ذهن خود برای دیگران ندارند و تمایل بـه فرار از واقعیت دارند. ولی همیشه بـه اطرافیانشان وفادار هستند. ویژگی خرگوش هاي نر این اسـت کـه همیشه با مردم مودبانه رفتار میکنند.

طالع بینی سال خرگوش ۱۴۰۲ - 2023 برای همه متولدین سال

خرگوش نر، با لبخندی ملایم کـه باعث میشود مردم احساس کنند آنها معتبر و صمیمی هستند. زمانی کـه با مشکلات سخت مواجه می‌شوند، هرگز مایوس نمی‌شوند، بلکه در تلاش برای یافتن راه حل ها پافشاری می‌کنند. این بدان معناست کـه آنها در نهایت بـه موفقیت غبطه‌انگیزی دست مییابند. باید بگوییم کـه خرگوش‌هاي ماده هم، علاوه بر داشتن ظاهری زیبا و متواضع، قلب پاکی دارند.

 

افراد معروف متولد سال خرگوش

آلبرت اینشتین 14 مارس 1879

مایکل جردن 17 فوریه 1963

دیوید بکهام 2 مه 1975

لیونل مسی 24 ژوئن 1987

 

آیا متولد سال خرگوش با شما سازگار است؟

هر علامت حیوانی ویژگی هاي منحصر بـه فرد خودرا دارد. سازگاری عشق در بین حیوانات زودیاک چینی بیشتر، ویژگی هاي کلی هر حیوان را درنظر می‌گیرد. کسانی کـه ویژگی هایشان بـه خوبی با یک دیگر مطابقت دارد، میتوانند شریک خوبی باشند.

 

بهترین با: بز، سگ یا خوک

بدترین با: موش یا خروس

 

چیزهایی کـه برای متولدین سال خرگوش شانس می آورد:

اعداد خوش شانس: 3، 4، 6 و اعداد حاوی آنها «مانند 34 و 46»

روزهای خوش شانس: 26، 27، و 29 ماه قمری چین

رنگ هاي خوش شانس: قرمز، صورتی، بنفش، آبی

گلهای خوش شانس: زنبق چنار، یاس

جهت هاي خوش شانس: شرق، جنوب و شمال غرب

ماه هاي خوش شانس: 1، 4، 8 و 11 ماه قمری چین

 

چیزهایی کـه متولدان سال خرگوش باید از آنها اجتناب کنند:

اعداد بدشانس: 1، 7 و 8

رنگ هاي بدشانس: قهوه اي تیره، زرد تیره، سفید

جهت هاي بد شانس: شمال، غرب و جنوب غربی

 

طالع بینی سال خرگوش برای دیگران

سال نوی چینی از روز ۲۲ ژانویه «۲ بهمن» آغاز خواهد شد و امسال سال خرگوش خواهد بود. در فرهنگ چینی خرگوش سمبل طول عمر، آرامش و موفقیت اسـت. در ادامه می‌خواهیم ببینیم سال ۲۰۲۳ برای متولدین سال هاي مختلف چـه در چنته خواهد داشت. خوش شانس ترین متولدین زودیاک چینی درسال خرگوش 2023 گاو، ببر و مار هستند. سپس، با شانس نه چندان زیاد، سگ ها، اسب ها، بزها و خوک ها می‌آیند.

طالع بینی سال خرگوش ۱۴۰۲ - 2023 برای همه متولدین سال

1. متولدین سال خرگوش «۱۹۵۱ – ۱۹۶۳ – ۱۹۷۵ – ۱۹۸۷ – ۱۹۹۹»

۲۰۲۳ سال خرگوش اسـت و آن هایي کـه خود متولد سال خرگوش اند باید خودرا برای مواجهه با سختی ها و مشکلات آماده کنند. طالع بین ها بـه متولدین سال خرگوش توصیه می‌کنند در همه ی ي زمینه ها تلاش بیشتری داشته باشند و با چالش هاي پیش روی خود مواجه شوند. امسال سال اسانی برای این افراد نخواهد بود اما بطور قطع بعد از هر سختی سهولت اسـت.

 

2. متولدین سال اژدها «۱۹۵۲ – ۱۹۶۴ – ۱۹۷۶ – ۱۹۸۸ – ۲۰۰۰»

بر اساس طالع بینی چینی، درسال خرگوش ثروت متولدین سال اژدها ممکن اسـت تحت تأثیر قرار بگیرد اما کارشناسان می‌گویند چندان جای نگرانی نیست چرا کـه ستاره هاي بخت و اقبال هدایتگر آنها خواهند بود. مسیر پیشرفت شغلی برای این افراد هموار و زندگی عشقی شان نسبتاً یکنواخت خواهد بود.

 

3. متولدین سال مار «۱۹۵۳ – ۱۹۶۵ – ۱۹۷۷ – ۱۹۸۹ – ۲۰۰۱»

سال ۲۰۲۳ برای متولدین سال مار، آسان ودر جهت درستی پیش خواهد رفت و شانس و اقبال انها در مجموع در وضعیت پایداری خواهد بود. با این حال امسال ستاره هاي خوب و بدی برای متولدین سال مار وجوددارد کـه باعث می‌شوند میزان شانس موجود در نوسان باشد.

 

4. متولدین سال اسب «۱۹۴۲ – ۱۹۵۴ – ۱۹۶۶ – ۱۹۷۸ – ۱۹۹۰»

برای متولدین سال اسب امسال سالی مملوء از کشمکش خواهد بود کـه تأثیر زیادی بر ثروت آنها خواهد گذاشت. ۲۰۲۳ برای این افراد مملوء از فراز و نشیب خواهد بودو برای این کـه در شغل خود مورد پذیرش، اعتماد و احترام قرار گیرند باید تلاش بیشتری داشته باشند.

طالع بینی سال خرگوش ۱۴۰۲ - 2023 برای همه متولدین سال

5. متولدین سال بز «۱۹۴۳ – ۱۹۵۵ – ۱۹۶۷ – ۱۹۷۹ – ۱۹۹۱»

برای متولدین سال بز، ۲۰۲۳ سال نسبتاً متلاطمی خواهد بود اما بهتر اسـت با خوش بینی با آن رو بـه رو شوند و سعی کنند از اوقات خوب خود نهایت استفاده را ببرند. درسال خرگوش چشم انداز شغلی خوبی برای این افراد وجوددارد.

 

6. متولدین سال میمون «۱۹۵۶ – ۱۹۶۸ – ۱۰۸۰ – ۱۹۹۲ – ۲۰۰۴»

۲۰۲۳ برای متولدین سال میمون بـه طول کلی سال پر فراز و نشیبی خواهد بود اما ستاره هاي بخت و اقبال از آنها مراقبت خواهند کرد. این افراد درصورت توجه بـه این موضوع سال اسانی خواهند داشت.

 

7. متولدین سال خروس «۱۹۵۷ – ۱۹۶۹ – ۱۹۸۱ – ۱۹۹۳ – ۲۰۰۵»

متولدین سال خروس امسال با تنش ها و دشواری هایي رو بـه رو خواهند شد و شانس و اقبال آنها در وضعیت نامطلوبی قرار خواهد داشت. بـه گفته ي کارشناسان برای غلبه بر این چالش ها باید خوشبین بودو تلاش بیشتری نسبت بـه سال گذشته داشت. اگرچه پیشبینی ها درباره ي وضعیت شغلی و مالی این افراد چندان خوب نیست، اما پیشبینی میشود از جهت عشقی در وضعیت مطلوبی قرار گیرند.

 

8. متولدین سال سگ «۱۹۵۸ – ۱۹۷۰ – ۱۹۸۲ – ۱۹۹۴ – ۲۰۰۶»

متولدین سال سگ امسال افت بیشتری در سلامت و ثروت خود تجربه خواهند کرد، بنابر این باید توجه بیشتری بـه این موارد داشته باشند. کارشناسان توصیه میکنند در زمینه ي شغلی و عشقی رفتار فروتنانه تری داشته باشند تا مسیر موفقیت هاي کلی بتدریج هموارتر شود.

 

9. متولدین سال خوک «۱۹۵۹ – ۱۹۷۱ – ۱۹۸۳ – ۱۹۹۵ – ۲۰۰۷»

درسال ۲۰۲۳ ثروت متولدین سال خوک کماکان در وضعیت خوبی قرار خواهد داشت اما باید بـه وضعیت سلامت و ریسک از دست دادن دارایی خود توجه داشته باشند. بـه این افراد توصیه میشود سخت تلاش کنند تا از غافلگیری ها و دستاوردهای غیرمنتظره اما خوشایندی بهره مند شوند.

طالع بینی سال خرگوش ۱۴۰۲ - 2023 برای همه متولدین سال

10. متولدین سال موش «۱۹۴۸ – ۱۹۶۰ – ۱۹۷۲- ۱۹۸۴ – ۱۹۹۶»

در چرخه زودیاک چینی، موش نخستین سمبل حیوانی اسـت و خرگوش چهارمین سمبل. بـه گفته ي کارشناسان نخستین و چهارمین سمبل اغلب بر هم غلبه میکنند و بنابر این متولدین سال موش درسال ۲۰۲۳ با دشواری هاي زیادی رو بـه رو خواهند شد.

 

11. متولدین سال گاو «۱۹۴۹ – ۱۹۶۱ – ۱۹۷۳ – ۱۹۸۵ – ۱۹۹۷»

بر اساس طالع بینی چینی، در بین ۱۲ سمبل حیوانی، گاو دومی و خرگوش چهارمی اسـت. نمادهای دوم و چهارم بـه یک دیگر کمک می‌کنند، امری کـه نشان می‌دهد امسال برای متولدین سال گاو سالی همراه با خوش شانسی خواهد بود. اما بـه این افراد توصیه میشود سخت تلاش کنند و هیچ فرصتی را برای موفق تر کردن سال خود از دست ندهند.

 

12. متولدین سال ببر «۱۹۵۰ – ۱۹۶۲ – ۱۹۷۴ – ۱۹۸۶ – ۱۹۹۸ – ۲۰۲۲»

ثروت کلی متولدین سال ببر امسال در مقایسه با سال گذشته رو بـه افزایش خواهد بودو زندگی شخصی و شغلی بسیار اسانی خواهند داشت. این افراد بطور کلی شرایط خوبی خواهند داشت اما در مسیر خود با پیچش هایي رو بـه رو خواهند شد. بـه آنها توصیه میشود از اشتباهات خود درس بگیرند ودر موقعیت هاي دشوار آرامش خودرا حفظ کنند تا درگیری اي رخ ندهد.

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب