ثبت نام پذیرفته‌ شدگان دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۲ثبت نام پذیرفته‌ شدگان دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۲ چند هفته پس از مشخص شدن نتایج صورت می گیرد. داوطلبانی که نام آن ها در لیست اسامی پذیرفته‌ شدگان در دانشگاه علمی کاربردی قرار دارد، باید برای ثبت نام حضوری در دانشگاه اقدام کنند. عدم اقدام برای ثبت نام حضوری به معنای انصراف پذیرفته‌ شدگان از … نوشته ثبت نام پذیرفته‌ شدگان دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۲ اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره تحصیل...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب