چرا کیکم خوب نمیشه ؟ | فوت و فن های پخت کیک در خانهچرا کیکم خوب نمیشه ؟

چرا کیک خمیر می شود ؟ برای پف کیک چکار کنیم ؟ علت گنبدی شدن کیک چیست ؟ علت خمیر شدن وسط کیک چیست ؟ چرا روی کیکم چسبنده میشه ؟ چرا کیکم خوب نمیشه ؟

با دانستن اشکالات رایج در پخت کیک و فوت و فن های پخت کیک در خانه می توانید یک کیک فوق العاده حرفه ای و خوشمزه در منزل تهیه کنید .

برای این که بفهمید چرا کیک خانگی شما به اندازه کافی پف نکرده یا اشکالات دیگری در آن وجود دارد باید مراحل پخت کیک را یک بار دیگر مرور کنید و به نکاتی که در ذیل گفته شده، توجه کنید.

فوت و فن های پخت کیک در خانه

فوت و فن های پخت کیک در خانه

نکته های مهم در پختن کیک

باید مراحل پخت کیک را یک بار دیگر مرور کنید و به نکاتی که در ذیل گفته شده، توجه کنید.
برای این که بفهمید چرا کیک خانگی شما به اندازه کافی پف نکرده یا اشکالات دیگری در آن وجود دارد باید مراحل پخت کیک را یک بار دیگر مرور کنید و به نکاتی که در ذیل گفته شده، توجه کنید. درست در نیامدن کیک خانگی شما به معنی بلد نبودن طرز تهیه کیک خانگی نیست.

مایعات مورد استفاده کم یا زیاد شده است.میزان مخلوط کردن مواد کم یا زیاد بوده است.دمای فر بسیار کم یا بسیار زیاد بوده است.هنگام مخلوط کردن ترتیب افزودن رعایت نشده است.کره یا تخم مرغ مورد استفاده سرد بوده است.بکینگ پودر مورد استفاده کم یا کهنه بوده است.میزان روغن مورد استفاده بسیار زیاد بوده است.اندازه قالب نسبت به مایه کیک بزرگ بوده است.فاصله زمانی زیاد اماده شدن تا قرار دادن داخل فر.

چرا لایه روی کیک چسبنده است ؟

روی کیک وقتی گرم بوده پوشانده شده است.مقدار مایعات مورد استفاده زیاد بوده است.کیک به اندازه کافی نپخته است.

چرا کیک حالت خیس و مرطوب دارد ؟

کیک قبل از پخت کامل از فر خارج شده است.شکر، مایعات و چربی کیک زیاد بوده است.کیک داخل قالب مانده و سرد شده است.

چرا کیک حالت چروکیده و به هم فشرده دارد ؟

قالب نسبت به مواد کیک بزرگ بوده است.قالب بیش از حد چرب شده است.مواد بیش از حد مخلوط شده است.مقدار مایعات زیاد بوده است.کیک بیش از حد پخته است.

چرا پس از پخت پف کیک خوابیده است ؟

دمای فر کمتر از مقدار لازم بوده است.پخت کیک کافی نبوده است.میزان شکر مورد استفاده زیاد بوده است.قالب کیک نسبت به مواد کوچک بوده است.کیک در هنگام پخت تکان داده شده است.در فر قبل از پخت کیک زیاد باز شده است.زمان اضافه کردن سفیده مواد زیاد مخلوط شده است.بعد از افزودن آرد زیاد مخلوط شده است.مقدار بکینگ پودر یا جوش شیرین زیاده بوده است.مقدار مایعات کمتر یا بیشتر شده است.

*****************************************

چرا کیکم ترک می خورد؟

*****************************************

چرا کیک بافت زبری دارد یا وسط آن فرو رفته است ؟

فر قبل از پخت کیک گرم نشده است.شکر و روغن به اندازه کافی مخلوط نشده است.مواد اندازه کافی مخلوط نشده است.میزان بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.میزان مایعات مورد استفاده کم بوده است.از آرد نامرغوب برای کیک استفاده شده است.مواد به درستی در قالب پخش نشده است.کیک با حرارت کم و ارام پخته شده است.

چرا روی کیک چسبنده اما داخل کیک خشک است ؟

مواد کیک بیش از حد مخلوط شده است.سفیده های تخم مرغ بیش از حد زده شده است.مدت پخت کیک طولانی بوده است.قالب کیک نسبت به مواد بسیار بزرگ بوده است.کیک در معرض جریان هوا سرد شده است.مقدار آرد مورد استفاده زیاد بوده است.مقدار شکر مورد استفاده کافی نبوده است.میزان چربی یا مایعات مورد استفاده کم بوده است.

چرا کیک خمیری و سنگین است ؟

مواد کیک خوب مخلوط نشده استتعداد تخم مرغ مورد استفاده زیاد بوده استمقدار مایعات مورد استفاده زیاد بوده استدمای فر بیشتر از مقدار لازم بوده است

چرا کیک به قالب چسبیده است ؟

قالب به درستی چرب نشده است.قالب به درستی آردپاشی نشده است.کیک به اندازه کافی نپخته است.کیک پس از خنک شدن از قالب خارج نشده است.

چرا کیک حالتی خشک و بافتی شکننده دارد ؟

مقدار چربی کیک کم بوده است.مقدار شکر کیک کم بوده است.مایه کیک بیش از حد مخلوط شده است.بدلیل مایعات کم خمیر کیک سفت بوده است.مقدار شکر مورد استفاده زیاد بوده است.بدلیل مایعات زیاد خمیر کیک شل بوده است.مقدار بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.کیک داغ و سریع از قالب خارج شده است.

*****************************************

طرز تهیه کیک نارنگی | کیک نارنگی تابه ای بدون نیاز به فر

*****************************************

منبع :زندگی ایده آل

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 کلیک کنید: مشاهده مطالب جدید و داغ امروز 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب