کتاب علوم تجربی

کتاب علوم تجربی. . . . . . . . . . . . .

علوم تجربی کوشش انسان برای درک مراتبی از واقعیت‌های خلقت جهت کشف فعل خداوند است. درس علوم به آسانی می‌تواند بین چهار عرصه خود، خلق، خلقت، مبتنی بر ارتباط با خالق متعال ارتباطی منسجم، منطقی و معنادار به وجود آورد. هر فصل علوم دربارۀ یک زمینۀ یادگیری از زندگی واقعی دانش‌آموزان باید شکل گیرد و فرصتی را برای تلفیق علوم با زندگی روزمره فراهم کند. این فرصت را به پرسش‌و‌پاسخ‌های حافظه‌مدار تبدیل نکنید.

 

دانلود کتاب علوم تجربی نهم

سایر کتاب‌های درسی نهم

 

کتاب علوم تجربیویژگی‌های کتاب علوم تجربی نهم

کتاب علوم تجربی نهم مشابه با کتاب‌های علوم تجربی هفتم و هشتم دارای 15 فصل آموزشی است. هر چهار گرایش علوم تجربی فیزیک، شیمی، زیست و زمین‌شناسی تدریس شده است. هر فصل دارای بخش‌هایی تحت عناوین فکر کنید، آزمایش کنید و خود را بیازمایید است که دارای ارزش امتحانی هستند. مطالبی که با عنوان آیا می‌دانید آمده است و محتوای دانشی جدول‌ها صرفا جنبه آگاهی‌بخشی دارند و نباید در ارزشیابی‌ها مورد پرسش قرار گیرند. در ابتدای هر فصل یک QR کد جهت دسترسی به منابع آموزشی بیشتر قرار دارد.

 

لیست بهترین کتاب‌‌های کمک‌درسی نهم

کتاب‌های کمک‌درسی تیزهوشان نهم

 

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب