شماره قطعی برق فارسان چهارمحال و بختیاری تلفن خاموشی برقشماره تماس اتفاقات و قطعی اداره برق شهر فارسان شماره حوادث و اعلام خاموشی شهر فارسان : شماره تلفن 121...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب