شماره قطعی برق نقنه چهارمحال و بختیاری تلفن خاموشی برقشماره تماس اتفاقات و قطعی اداره برق شهر نقنه شماره حوادث و اعلام خاموشی شهر نقنه : شماره تلفن 121...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب