شماره قطعی برق شلمزار چهارمحال و بختیاری تلفن خاموشی برقشماره تماس اتفاقات و قطعی اداره برق شهر شلمزار شماره حوادث و اعلام خاموشی شهر شلمزار : شماره تلفن 121...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب