شماره قطعی برق ناغان چهارمحال و بختیاری تلفن خاموشی برقشماره تماس اتفاقات و قطعی اداره برق شهر ناغان شماره حوادث و اعلام خاموشی شهر ناغان : شماره تلفن 121...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب