سندی مبنی بر تعرض در فوتبال پایه ارائه نشده‌ استسندی مبنی بر تعرض در فوتبال پایه ارائه نشده‌ است

دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: سندی مبنی بر تعرض در فوتبال پایه ارائه نشده‌ است.

محمدحسین درودی در خصوص اخبار مربوط به تعرض به ۱۵ بازیکن فوتبال پایه مشهد اظهار کرد: تا این لحظه هیچگونه سند و مدرکی دال بر وقوع تعرض نسبت به بازیکنان مدرسه فوتبال مشهد به مرجع قضایی ارائه نشده است.

وی افزود: همچنین شکایتی تاکنون از سوی والدین بازیکنان در این زمینه در دستگاه قضایی مطرح نشده است.

دادستان مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: این پرونده تا روشن شدن تمام ابعاد مختلف آن در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب