ثبت نام ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ثبت نام ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد رشته های گروه پزشکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود. مسئولیت برگزاری و اطلاع رسانی تمامی جزئیات مربوط به این آزمون بر عهده مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور می باشد، به طوری که اطلاعیه های مربوط به زمان و … نوشته ثبت نام ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره تحصیلی مدارس، کنکور، ارشد، آزمون د...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب