ویژگی های مردان که زنان را جذب می کندویژگی های مردان که زنان را جذب می کند

ویژگی های مردان که زنان را جذب می کند 

دراین پست با ویژگی هاي مردان کـه زنان را جذب می کند آشنا میشویم. جالب اسـت بدانید کـه عده اي از ویژگی ها مردان در جذب زنان نقش ویژه اي داشته و مردانی کـه دارای این خصوصیات باشند، خانمها رابه سمت خودشان جذب می کنند. باید بگوییم کـه این خصوصیات ژنتیکی نیستند و بیشتر آن ها رفتاری می باشند. بنابر این شـما هم با داشتن این ویژگی ها می‌توانید مرد جذابی از دید زنان باشید.

 

هرچقدر هم کـه زنان بعلت شرایط جدید زندگی تغییر کرده باشند، نباید فراموش کرد کـه همه ی ي وجود انها، فیزیولوژی آن ها، شکل اعضای بدن و… برای این برنامه ریزی شده اسـت کـه بـه بهترین نحو انسان تولید کنند. مهم‌ترین عاملی کـه باعث میشود زنان جذب یک فرد شوند و بـه او علاقمند شوند، دقیقا همین مساله اسـت کـه آیا آن مرد میتواند پدر خوبی باشد و از مـن محافظت کند یا خیر.

 

جذابیت رمانتیک یکی از بزرگ ترین رازهای جهان اسـت. اگر آقایان بخواهند صادق باشند، برایشان مهم اسـت کـه بدانند خانم‌ها بـه دنبال چـه چیزی هستند. مـا ۱۱ ویژگی با پشتوانه علمی را پیدا کرده‌ایم کـه مقاومت کردن برای خانم‌ها در برابر آقایان را سخت میکند. با این حال توجه داشته باشید کـه این نوع مطالعات اغلب بر گروه کوچکی انجام میشوند و چندان متنوع نیستند.

 

داشتن ظاهر خوب

ظاهر خوب می تواند یکی از عوامل موثر در جذب شدن زنان بـه مردان باشد، اما آنقدرها کـه فکر می کنید مهم نیست. مطالعات روانشناسی تکاملی و ژورنال شخصیت و روانشناسی اجتماعی نشان میدهد کـه زنان طبق معمول مردانی با ظاهر بهتر را برای روابط بلندمدت انتخاب میکنند.

ویژگی های مردان که زنان را جذب می کند

شوخ طبع بودن

بر اساس مطالعات انجام شده، دانشمندان دریافته‌اند کـه حس شوخ طبعی باعث می شود مردان باهوش‌تر بـه نظر برسند و درنتیجه انها را برای زنان جذاب‌تر میکند.

 

کمک بـه دیگران

براساس مطالعه‌اي کـه در مجله روانشناسی اجتماعی انجام شده اسـت، برای روابط طولانی‌مدت، زنان تمایل دارند مردان نوع‌دوستی راکه مهربان هستند و کارهای خوبی انجام میدهند انتخاب کنند.

 

مهربان و ساده دل بودن

مطالعه دیگری درسال ۲۰۱۹ کـه ۶۸۰۰۰ نفر را در ۱۸۰ کشور مورد بررسی قرار داد نشان داد کـه ۸۸.۹ درصد از زنان «مهربانی» را یک ویژگی بسیار مهم در شریک زندگی خود میدانند.

 

با زرق و برق زندگی کردن

بر اساس مطالعات زنان تمایل دارند با مردانی در ارتباط باشند کـه با چیزهای لوکس احاطه شده‌اند. در مطالعات ژورنال روانشناسی بریتانیا و مجله روانشناسی تکاملی، زنان مردانی راکه در مقابل ماشین‌ها یا آپارتمان‌هاي گرانقیمت ژست گرفته بودند، بـه آنهایی کـه خودرو‌هاي معمولی داشتند ترجیح دادند؛ احتمالاً بـه این دلیل کـه آن مردان ثروتمندتر بـه نظر می‌رسیدند.

ویژگی های مردان که زنان را جذب می کند

جا افتاده و با تجربه بودن

طبق مطالعه‌اي در روان‌شناسی تکاملی، زنان ممکن اسـت مردان مسن‌تر را دوست داشته باشند، زیرا بـه نظرشان آن ها زمان بیشتری برای جمع‌آوری اعتبار و دارایی داشته‌اند.

 

صورت تراشیده یا با ریش؟

مطالعه‌اي از اکولوژی رفتاری نشان داد کـه مو هاي صورت در مطالعات برای برخی زنان جذاب بوده و برای برخی دیگر دافعه داشته اسـت. بنابر این این ویژگی احتمالاً بر اساس اولویت خانم‌ها متفاوت اسـت. پس هرکاری کـه دوست دارید با صورتتان انجام بدهید؛ زن مناسب جذب خواهد شد.

 

همیشه در معرض نبودن

وقتی مردان در معرض نباشند، ممکن اسـت زنان بیشتر انها را بخواهند. تحقیقات قدیمی‌تر بـه این نتیجه رسیدند کـه مردم زمانی را دوست دارند کـه دیگران انها را دوست داشته باشند، اما مطالعات مدرن نشان داده‌اند کـه «تلاش سخت برای بـه دست آوردن» می تواند تاکتیک موثری باشد.

ویژگی های مردان که زنان را جذب می کند

داشتن حیوان خانگی

مطالعات کوچکی نشان داده اسـت کـه مردانی کـه سگ دارند برای تعداد زیادی از خانم‌ها جذاب هستند.

 

هوشیار بودن و خودآگاه بودن

براساس مطالعات علمی، هوشیار و حواس جمع بودن یک ویژگی جذاب اسـت. دریک آزمایش دوستیابی سریع، زنان بیشتر مجذوب مردانی شده بودند کـه خودآگاه بودند – در لحظه، خودآگاه و بی‌طرف.

 

پوشیدن لباس قرمز

بر اساس یک مطالعه از مجله روانشناسی تجربی، زنان در سراسر جهان مردانی کـه لباس قرمز میپوشند را جذاب‌تر می دانند.

 

ریسک‌ پذیر بودن

زنان بـه مردانی کـه ریسک‌هاي قهرمانانه و گاهی اولیه را می‌پذیرند، رتبه بالاتری داده‌اند. بر اساس مطالعه مجله روانشناسی اجتماعی کاربردی، این ها شامل نجات جان مردم، شکار برای غذا و بازی با آتش اسـت.

ویژگی های مردان که زنان را جذب می کند

متعادل بودن در رفتار

قانون جذب زنان : یک مرد نباید پر رو باشد همین طور نباید خجالتی باشد. یک مرد جذاب همواره ودر همه ی زمینه ها انسانی متعادل و با ثبات اسـت و هیچگاه خودرا یک انسان ضعیف نشان نمی دهد. «پررویی و خجالتی بودن هردو از ضعف ارتباطی مـا نشات می گیرند»

 

مودب بودن

یک مرد جنتلمن هنگام نشستن، هنگام گوش دادن، هنگام غذا خوردن ودر همه ی احوال انسانی مودب و ارجمند بـه نظر می رسد و هیچگاه اجازه نمیدهد کـه دست مایه خنده سایرین قرار بگیرد. این خیلی مهم اسـت کـه دیگران بشما بگویند کـه انسانی با شخصیت هستید.

 

آرام صحبت کردن

شمرده صحبت کردن و پرهیز از زیاده گویی، یک شیوه عالی برای جذب زنان اسـت. برای این کـه استرس نگیرید 1» صحبت‌‌‌‌هاي خودرا در ذهن تان طبقه بندی کنید 2» اجازه دهید طرف مقابل هم صحبت کند و شـما سکوت کنید. در هنگام صحبت کردن انسانی مطمئن و متکی بخود بـه نظر برسید این با غرور و یا خود خواهی بسیار متفاوت اسـت.

 

محافظ و تکیه گاه بودن

می گویند در روزگار کهن، یک مرد وجود داشت کـه بسیار نیرومند بودو از آنجایی کـه قوی ترین مرد قلمرو خود بود، همه ی زنان برای او بودند و شاه منطقه شده بود. یک روز، یک مرد دیگر از سراشیبی کوه با سرعت بالایی پایین آمد و نوزاد یکی از زنان شاه را کشت و فرار کرد. بهمین علت آن زن، قبیله شاه را ترک کرد و بـه دنبال مردی رفت کـه کودک وی را کشته و با او ازدواج نمود.

ویژگی های مردان که زنان را جذب می کند

در حقیقت، آن مرد نشان داد کـه شاه فعلی، لیاقت حفاظت از زنان را ندارد بهمین علت کم کم همه ی زنان از نزد او رفتند و با همان مرد «کـه نوزاد را کشته بود»، ازدواج کردند. هرچند آن مرد غریبه فقط بـه خاطر سراشیبی کوه، دارای سرعت عمل بیشتری نسبت بـه شاه بود. اما بـه هر حال این مساله، نهایتا باعث شد کـه شاه، ضعیفتر بـه نظر برسد و مرد غریبه سرعت عمل بالاتری رابه نمایش بگذارد.

 

رو به پیشرفت و تغییر بودن

درواقع طبیعت، طوری برنامه ریزی شده اسـت کـه وقتی یک مرد وارد یک رابطه میشود، باید بیش از پیش، خودرا ارتقا دهد. درواقع باتوجه بـه انچه گفته شد، مردها باید مدام درحال رشد و پیشرفت باشند. حتی وقتی دریک رابطه وارد میشوند نیز باید این نکته رعایت شود. این مساله، یک نکته مثبت اسـت زیرا باعث میشود کـه اولویت اصلی مردها، تحت هر شرایطی، فقط رشد باشد.

 

ممکن اسـت اگر از یک زن بپرسید کـه بـه چـه چیزی علاقه دارد، بگوید :”یک مرد کـه مـن برایش اولویت اول باشم و کاملا وقف مـن باشد”. حال آنکه در عمل، زنان از چنین مردی متنفرند. در حقیقت اگر اهداف خودرا از یاد ببرید و فقط محو دختر زندگی خود شوید، بـه سرعت خواهید دید کـه گویی او عوض شده اسـت.

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب