ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه الزهرا ۱۴۰۲ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه الزهرا ۱۴۰۲ چه تاریخی آغاز می شود؟ دانشگاه الزهرا هر ساله از میان داوطلبان واجدالشرایط، بر اساس سهمیه ارشد استعداد درخشان دانشجو می پذیرد. متقاضیان ثبت نام کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه الزهرا در مهلت تعیین شده به سامانه جامع آموزشی دانشگاه مربوطه مراجعه و نسبت به تکمیل … نوشته ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه الزهرا ۱۴۰۲ اولین بار در م...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب