اعلام نتایج آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱اعلام نتایج آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱

این آزمون روز ۲۴ آذر ۱۴۰۱ برگزار شده بود.

لینک دریافت نتیجه آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ۱۴۰۱

در آزمون تأسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۱ بیش از ۸ هزار داوطلب مرد و بیش از ۵ هزار داوطلب زن با هم رقابت پرداختند.

داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد نمره تراز میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز را کسب کنند، در مرحله تستی پذیرفته خواهند شد.

برای دریافت نتایج، در اختیار داشتن شماره پرونده یا شماره داوطلبی ضرورت دارد.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب