تغییر رشته‌ از مدیریت به مشاورهشرایط تغییر رشته‌ از مدیریت به مشاوره چیست؟ تمامی دانشجویانی که در رشته‌ مدیریت در مقطع کارشناسی در حال تحصیل هستند، در صورتی که دارای برخی شرایط و ضوابط باشند، می توانند نسبت به تغییر رشته‌ در این مقطع اقدام کنند. اما دانشجویان باید در نظر داشته‌ باشند که تغییر رشته‌ دادن‌ از رشته‌ مدیریت … نوشته تغییر رشته‌ از مدیریت به مشاوره اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره تحصیلی مدارس، کنکور، ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب