شرایط تغییر رشته‌ از اقتصاد به حسابداریشرایط تغییر رشته‌ از اقتصاد به حسابداری چیست؟ تمامی دانشجویانی که در رشته‌ اقتصاد در مقطع کارشناسی در حال تحصیل هستند، در صورتی که دارای برخی شرایط و ضوابط باشند، می توانند نسبت به تغییر رشته‌ در این مقطع اقدام کنند. اما دانشجویان باید در نظر داشته‌ باشند که تغییر رشته‌ دادن‌ از رشته‌ اقتصاد … نوشته شرایط تغییر رشته‌ از اقتصاد به حسابداری اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره تحصیلی مدار...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب