شرایط تغییر رشته‌ از مهندسی برق به حقوقشرایط تغییر رشته‌ از مهندسی برق به حقوق چیست؟ تمامی دانشجویانی که در رشته‌ مهندسی برق در مقطع کارشناسی در حال تحصیل هستند، در صورتی که دارای برخی شرایط و ضوابط باشند، می توانند نسبت به تغییر رشته‌ در این مقطع اقدام کنند. اما دانشجویان باید در نظر داشته‌ باشند که تغییر رشته‌ دادن‌ از … نوشته شرایط تغییر رشته‌ از مهندسی برق به حقوق اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره تحصیلی مدارس، کنکور،...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب