شرایط تغییر رشته‌ از مهندسی برق به اقتصادشرایط تغییر رشته‌ از مهندسی برق به اقتصاد چیست؟ تمامی دانشجویانی که در رشته‌ مهندسی برق در مقطع کارشناسی در حال تحصیل هستند، در صورتی که دارای برخی شرایط و ضوابط باشند، می توانند نسبت به تغییر رشته‌ در این مقطع اقدام کنند. اما دانشجویان باید در نظر داشته‌ باشند که تغییر رشته‌ دادن‌ از … نوشته شرایط تغییر رشته‌ از مهندسی برق به اقتصاد اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره تحصیلی مدارس، کن...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب