شرایط تغییر رشته‌ از مهندسی برق به صنایعشرایط تغییر رشته‌ از مهندسی برق به صنایع چیست؟ تمامی دانشجویانی که در رشته‌ مهندسی برق در مقطع کارشناسی در حال تحصیل هستند، در صورتی که دارای برخی شرایط و ضوابط باشند، می توانند نسبت به تغییر رشته‌ در این مقطع اقدام کنند. اما دانشجویان باید در نظر داشته‌ باشند که تغییر رشته‌ دادن‌ از … نوشته شرایط تغییر رشته‌ از مهندسی برق به صنایع اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره تحصیلی مدارس، کنکو...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب