شرایط تغییر رشته‌ از مهندسی مکانیک به روانشناسیشرایط تغییر رشته‌ از مهندسی مکانیک به روانشناسی چیست؟ تمامی دانشجویانی که در رشته‌ مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی در حال تحصیل هستند، در صورتی که دارای برخی شرایط و ضوابط باشند، می توانند نسبت به تغییر رشته‌ در این مقطع اقدام کنند. اما دانشجویان باید در نظر داشته‌ باشند که تغییر رشته‌ دادن‌ از … نوشته شرایط تغییر رشته‌ از مهندسی مکانیک به روانشناسی اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره ت...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب