شماره تماس بانک ملی شعبه افریقا تهران و آدرس شعبشماره تماس بانک ملی شعبه افریقا تهران و آدرس شعب شماره تلفن و آدرس شعبه افریقا تهران آدرس: نبش بلوارناهیدشرقی میباشد و شماره تماس این شعبه ۲۶۲۰۳۰۰۴ با کد ۰۲۱ بامتن - مجله مناسبت ها و تقویم ایران ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب