شرایط تغییر رشته‌ از مهندسی مکانیک به حسابداریشرایط تغییر رشته‌ از مهندسی مکانیک به حسابداری چیست؟ تمامی دانشجویانی که در رشته‌ مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی در حال تحصیل هستند، در صورتی که دارای برخی شرایط و ضوابط باشند، می توانند نسبت به تغییر رشته‌ در این مقطع اقدام کنند. اما دانشجویان باید در نظر داشته‌ باشند که تغییر رشته‌ دادن‌ از … نوشته شرایط تغییر رشته‌ از مهندسی مکانیک به حسابداری اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره تحص...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب