انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۲انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ پس از اعلام نتایج اولیه از طریق سایت سازمان سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد امکان پذیر می باشد. داوطلبانی که مجاز به انتخاب‌رشته در این مرحله هستند، می توانند با مراجعه به سایت سازمان نامبرده به نشانی اینترنتی “ azmoon.iau.ac.ir ” ضمن دریافت دفترچه و استخراج … نوشته انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ اولین بار در مشاوره تحصیلی دانت...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب