شماره تماس بانک ملی شعبه طالقان البرز و آدرس شعبشماره تماس بانک ملی شعبه طالقان البرز و آدرس شعب شماره تلفن و آدرس شعبه طالقان طالقان آدرس: طالقان روبروی فرمانداری میباشد و شماره تماس این شعبه ۴۴۷۲۴۷۵۶ با کد بامتن - مجله مناسبت ها و تقویم ایران ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب