شماره تماس بانک ملی شعبه جعفریه قم قم و آدرس شعبشماره تماس بانک ملی شعبه جعفریه قم قم و آدرس شعب شماره تلفن و آدرس شعبه جعفریه قم قم آدرس: جعفریه – فلکه امام خمینی – بلوارمطهری – بین کوچه های بامتن - مجله مناسبت ها و تقویم ایران ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب