تبریک روز مهندس به داماد و پسرمتبریک روز مهندس به پسر و داماد

در ادامه چند نمونه عکس تبریک روز مهندس به پسر و داماد ، پیام تبریک روز مهندس به داماد ، عکس نوشته روز مهندس جدید و متن کوتاه تبریک روز مهندس جدید را می خوانید .

تبریک روز مهندس به داماد

تبریک روز مهندس به داماد

تبریک روز مهندس جدید و زیبا 

در جهان چیزی گران‌بهاتر از انسان و در انسان چیزی گران‌بهاتر از اندیشه نیست بعد از عظمت هستی و زیبایی‌های خالق آنچه ساخته است بشر است و نظرها را به خود جلب می‌نماید حاصل اندیشه و فکر مهندس است. شکوه هر سرزمین مدیون دست توانای اوست.

روز مهندس مبارک

تبریک روز مهندس به داماد

متن تبریک روز مهندس به داماد

چه قابلِ ستایشند

ذهن‌هایی؛

که محاسبه می ‌کنند

و دست ‌هایی؛

که می ‌آفرینند!

خداوند

“مهندسان” را آفرید؛

تا جهان؛

هر روز زیباتر شود!

تبریک روز مهندس به داماد

تبریک روز مهندس به پسرم 

در نگاه یک مهندس هیچ‌چیز نمی‌تواند

خارج از منطق و نظم اتفاق بیفتد

یک مهندس از زاویه دیگری جهان را می‌بیند

روز مهندس مبارک پسرم

روز مهندس مبارک پسرم

عکس روز مهندس مبارک پسرم

رشته مهندسی ذهن انسان را تحریک می‌کند تا یک سازنده باشد

امیدوارم زندگی خود را نیز به زیباترین شکل بسازید

روز مهندس مبارک عزیزم

گردآوری: حیاط خلوت

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 کلیک کنید: مشاهده مطالب جدید و داغ امروز 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب