دیوان عالی کشور: درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی، متهم حوادث اخیر پذیرفته شددیوان عالی کشور: درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی، متهم حوادث اخیر پذیرفته شد

مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور گفت: پرونده محمد بروغنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی ارجاع شد.

به گزارش امتخاب، امیر هاشمی در توییتر نوشت:

«درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر، نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، در انطباق با بند چ ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور تجویز و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی ارجاع شد.»

21 دی ماه سال جاری دیوان عالی کشور از توقف حکم اعدام "محمد بروغنی" از بازداشتی‌های ناآرامی‌های اخیر خبر داده بود.

روابط عمومی دیوان عالی کشور نیز در این باره اعلام کرد:

درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر، نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.

دیوان عالی کشور در انطباق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تجویز اعاده دادرسی نامبرده، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی ارجاع کرد.

انتهای پیام

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب