شماره تماس بانک ملی شعبه میدان قدس خمین مرکزی و آدرس شعبشماره تماس بانک ملی شعبه میدان قدس خمین مرکزی و آدرس شعب شماره تلفن و آدرس شعبه میدان قدس خمین خمین آدرس: خمین – میدان قدس میباشد و شماره تماس این شعبه بامتن - مجله مناسبت ها و تقویم ایران ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب