بخشی از اجرای رضا بهرام در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر.