شرایط تغییر رشته‌ از فیزیک به مکانیکشرایط تغییر رشته‌ از فیزیک به مکانیک چیست؟ تمامی دانشجویانی که در رشته‌ فیزیک در مقطع کارشناسی در حال تحصیل هستند، در صورتی که دارای برخی شرایط و ضوابط باشند، می توانند نسبت به تغییر رشته‌ در این مقطع اقدام کنند. اما دانشجویان باید در نظر داشته‌ باشند که تغییر رشته‌ دادن‌ از رشته‌ فیزیک … نوشته شرایط تغییر رشته‌ از فیزیک به مکانیک اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره تحصیلی مدارس، کنکور...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب