تاریخ برگزاری آزمون دکتری و کارشناسی ارشد ۱۴۰۳تاریخ برگزاری آزمون دکتری و کارشناسی ارشد ۱۴۰۳

بر اساس جدول زمانی منتشر شده از سوی این سازمان، آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ نیز مانند آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ در اسفندماه برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ و نیز آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ روز جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ است.

زمان ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۳ از ۳۰ مهر تا ۶ آبان ۱۴۰۲ است.

زمان ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ نیز از ۲۳ تا ۲۹ مهر ۱۴۰۲ خواهد بود.

تاریخ برگزاری آزمون دکتری و کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ برنامه زمانی تاریخ ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۳

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب