گروه خودروسازی سایپا قیمت جدید وانت نیسان دیزل را ویژه آبان ماه ۱۴۰۰ منتشر نمود.

خودرو قیمت قبل قیمت جدید
نیسان دیزل

vlxdoo708w6nylr36j0o.jpg

۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۹۸.۸۵۰.۰۰۰